OpłatyOpłaty

Rok przedszkolny 2022/2023.

Opieka w godzinach 7-17:30

 

W roku przedszkolnym stawka żywieniowa wynosi 17 zł dziennie.

Stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci w roku przedszkolnym 2022/2023 będzie wynosiła 17zł.
Rada Rodziców stawka ustalana we Wrześniu
Przedszkole oferuje:
-zajęcia dydaktyczne zgodnie z podstawą pogramową
-zajęcia muzyczno-rytmiczne
-zajęcia z języka angielskiego
Dla  dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy następujące zajęcia;
terapie logopedyczną
terapie psychologiczną
terapie z pedagogiem specjalnym
terapie integracji sensorycznej
Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy numer konta:
08 1020 1068 0000 1202 0139 3818 w tytule: Bemowo, imię i nazwisko dziecka, miesiąc

Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360