Opłaty

Opłaty


Opłaty

Rok przedszkolny 2021/2022:

Opieka w godzinach 7:00 – 18:00

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 1290zł
Dzieci powyżej 2,5 roku życia – 1090zł

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 500zł

Opieka w godzinach 7:00 – 13:00

Dzieci poniżej 2,5 roku życia – 900 zł
Dzieci powyżej 2,5 roku życia – 760 zł

Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 500zł

 

W przypadku zapisu rodzeństwa oferujemy rabat w wysokości 10% od sumy opłat. 

Jednorazowa opłata wpisowa – 500zł

Wszystkie ceny obejmują:

  • pełne wyżywienie
  • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową (codziennie)
  • zajęcia muzyczno – rytmiczne 2xtyg
  • zajęcia z języka angielskiego 2-3x tyg.
  • opiekę psychologa i logopedy

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oferujemy bezpłatnie następujące zajęcia :

  • terapię logopedyczną 2xtyg.
  • terapię psychologiczną 2xtyg.
  • terapię z pedagogiem specjalnym 2xtyg.

Przedszkole na godziny/ karnety:

W naszej Bajce proponujemy pozostawienie dzieci na godziny w cenie 13 zł/godz.
Istnieje również możliwość wykupienia większej ilości godzin w formie karnetu – od tego roku dajemy Państwu możliwość dostosowania godzin do Państwa potrzeb.

Przy zakupieniu więcej niż 40h opieki nad dzieckiem – 12 zł/godz.

Przykładowe karnety:

45h – 540zł

50h – 600zł

Karnety można wykorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia przedszkola.

Z karnetów można korzystać maksymalnie 3 miesiące. Po upływie tego czasu należy wybrac jedną z proponowanych opcji umowy tj. cało- lub półetatową.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższy nr konta:

08 1020 1068 0000 1202 0139 3818


Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360