Integracja


 

Publiczne Przedszkole Integracyjne Warszawa – Bemowo

ul. Gustawa Morcinka 14B (niedaleko restauracji McDonalds)

mgr Monika Tkaczyk

Dyrektor przedszkola

501 076 360


Integracja

…”Czasami by okazać tolerancje i zrozumienie wystarczy jakiś przyjazny gest,
szczery uśmiech,ciepły dotyk,zainteresowanie.
Dla jednych to tak niewiele, dla innych tak dużo…”
 

Celem integracji jest wzmacnianie wzajemnego poznania i zbudowanie więzi w grupie. Chcemy stwarzać dzieciom niepełnosprawnym jak najlepsze warunki, aby mogły włączyć się w życie grupy na zasadzie równości praw i obowiązków. Niezależnie od poziomu zaawansowania dysfunkcji, każde dziecko może uczestniczyć w edukacji, która uwzględnia jego indywidualne potrzeby i odbywa się poprzez stosowanie innowacyjnych technik i metod pracy, adekwatnych do podmiotu, którego dotyczą. Wspólne przebywanie dzieci stwarza możliwość różnorodnego, wzajemnego oddziaływania jednych na drugie. Im wcześniej jest rozpoczęte, tym lepsze wywołuje skutki. Przy współdzialaniu dzieci uczą się wzajemnej pomocy i akceptacji innych, takimi, jakimi są.

Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, aby zapewnić mu jak najbardziej komfortowe warunki do rozwoju. Chcemy, aby każdy przedszkolak mógł w pełni realizować przewidziany przez naszych specjalistów plan i programy autorskie, we własnym tempie i zgodnie z własnymi możliwościami. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do edukacji na temat barier społecznych i psychicznych w środowisku, dlatego staramy się uświadamiać społeczność lokalną w temacie niepełnosprawności.
Dążąc do zapewnienia jak najwyższego poziomu opieki i wychowania staramy się intencjonalnie kierować interreakcją na linii dziecko – nauczyciel oraz dziecko – dziecko mając świadomość, że nie tylko W WYNIKU SWOBODNEGO KONTAKTU dokonuje się zmiana i postęp oraz kształtuje tożsamość i uzasadnia istnienie.
Jako kadra przedszkola integracyjnego uczymy zrozumienia dla inności i odpowiedniego traktowania osób niepełnosprawnych wiedząc o tym, że w integracji nie wystarczy sam “kontakt z” .
Prowadząc terapię wykorzystujemy jedynie elementy restrykcyjnego behawioryzmu, a za wartościowe zachowania uznajemy tylko te, które wynikają z wewnętrznej potrzeby dziecka i nie są wyuczoną czynnością w odpowiedzi na prowokujące zachowanie terapeuty.
Jako kadra przedszkola integracyjnego uczymy zrozumienia dla inności i odpowiedniego traktowania osób niepełnosprawnych wiedząc o tym, że w integracji nie wystarczy sam “kontakt z” .
W procesach terapii odchodzimy od restrykcyjnego behawioryzmu (choć wykorzystujemy jego elementy) znając za wartościowe tylko te zachowania, które powstały z wewnętrznej potrzeby dziecka, a nie jako wyuczona czynność będąca odpowiedzią na prowokujące zachowanie terapeuty.
Naszym Przedszkolakom zapewniamy kameralne grupy, zespół terapeutów, codzienne wsparcie logopedy, a także umożliwiamy kontakt z psychologiem i poradniami zewnętrznymi.
Indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania (wydawanej przez P-P) i poprzedzone wielospecjalistyczną diagnozą. Co miesiąc określamy indywidualny wymiar zajęć, które odbywają się zgodnie z założeniami zawartymi w IPET i PDW. Z doświadczenia wiemy, że indywidualne podejście wspomaga rozwój talentów i umiejętności każdego dziecka.
Sukces terapeutyczny możliwy jest dzięki wykorzystywaniu odpowiednich metod oraz odpowiednich pomocy dydaktycznych, które starannie dobieramy. Podążając za rozwojem technicznym sale wyposażone są w pomoce multimedialne i komputer.


Masz więcej pytań? Zadzwoń:

501-076-360

695 984 958